Bc. Dana Zborníková

 

Působím v oboru fyzioterapie přes 10 let, stále se vzdělávám a prohlubuji své znalosti
Registrovaná fyzioterapeutka pro ČR

Míč na cviky

Praxe:

2005 – 2011 Neurologická klinika, Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

Fyzioterapie u hospitalizovaných klientů (stav po mrtvici, bolesti zad, výhřez ploténky, st. p. operaci páteře, periferní parézy, onemocnění Parkinson). Ambulantní fyzioterapie (poúrazové stavy, ortopedické diagnózy, výhřezy plotének, bolesti různého původu), individuální fyzioterapie, fyzikální terapie (magnet, ultrazvuk, laser, elektroterapie)

2004 -2005 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, Klinika Anesteziologie a Resuscitace,  Rehabilitace u klientů na jednotce intenzivní péče a ambulantní provoz  

Vzdělání:

2004 – dokončení studia Vyšší odborná škola, 5. května, Praha, obor diplomovaný fyzioterapeut
2012 – další studium a úspěšné ukončení bakalářského stupně fyzioterapie

Další vzdělání v oboru:

  • Metoda McKenzie, Mechanical diagnosis and therapy část A, B, C
  • Kurz diagnostiky a terapie funkčních poruch pohybového aparátu, zakončený závěrečnou zkouškou (Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, tzv. mobilizace)
  • Metoda M. Johnstone – vzduchové dlahy, část 1: v léčbě hemiparéz a část 2: v neurorehabilitaci
  • S-E-T, část 1,2,3 (Terapimaster)
  • Manuální terapie podle Mojžíšové ( školitel Dr. Pavel Švejcar )
  • Reflexní zónová terapie na plosce nohy podle H. Marquardt
    (Absolvování všech třech kurzů  RTN I, II, III)

Externí vyučující:

2007-2011 Teoretická a praktická výuka  studentů bakalářského oboru fyzioterapie  na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy
Přednášky pro studenty magisterského oboru Všeobecná sestra na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy

Osobní:

Jsem matkou dvou dětí Anežky a Františka. S manželem provozujeme společnost Česká moře s.r.o. ( více na http://www.ceskamore.cz )